Bakım sigortası

Herkes bakıma muhtaç duruma düşebilir – ilerleyen yaşlarda, hatta örneğin bir kazadan sonra genç yaşlarda da. Mağdurlar iyi bir bakıma muhtaçtırlar. Bakım sigortasının hizmetleriyle bakıma muhtaç kişilerin mümkün olduğu kadar bağımsız ve kendi kararlarını kendilerinin verebilecekleri bir yaşam sürdürebilmeleri sağlanmak istenmektedir.

Kim bakıma muhtaçtır?

Bağımsızlıkları veya yetenekleri sağlıklarından dolayı kısıtlı olan ve bu yüzden başka insanların yardımına muhtaç olan kişiler bakıma muhtaçtır. Bunların arasında bedensel, bilişsel, ruhsal veya sağlık yükünü kendi başlarına dengeleyemeyen kişiler sayılmaktadır. Bunun için kişinin sürekli ve en az altı ay süreyle bakıma muhtaç olduğu tahmin edilmelidir.

Bakım kapsamı

"Bakım yardım hizmeti", yardıma muhtaç bir kişiyi örn. vücut bakımı, beslenme ve hareketlilik gibi günlük işlerinde desteklemek, yol göstermek veya gözetmek demektir. Ve başka türlüsü mümkün olmadığında, bu yardımı kısmen veya tamamen üstlenmeyi de kapsar. Bu sırada bakıma muhtaç kişinin bağımsızlığı mümkün olduğu kadar korunmalıdır.

Bir kişinin kanun anlamında bakıma muhtaç olup olmadığını Sağlık Sigortası Tıbbi Hizmet Birimi (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK)) kontrol etmektedir. Bu kurum söz konusu kişinin beş bakım kademesinden hangisine girdiğini tespit eder.

Bakım dereceleri

Bakım Sigortası

Gerekli olan bakımın tespit edilmesi, verilebilecek en fazla puan ve dağılımı:
Altı yaşam alanına (modül) bakılmakta ve bunlar değerlendirilmektedir.

1. Hareketlilik: Bir yerden başka yere hareket ederken bağımsız olmak ve beden pozisyonunu değiştirmek, örn. merdiven çıkmak veya ayağa kalkmak/yatağa yatmak, toplam puan değeri 10 % dur.

2. Bilişsel ve iletişim yetenekleri: Bağımsız bir şekilde günlük hayatta oryante olmak ve kendi gereksinimlerini bildirmek

3. Davranış biçimleri ve ruhsal sorunlar: Davranışını kontrol etme kabiliyeti, örn. korkular ve depresyonlar, 2. ve 3. alanların puanları ise 15 % denk gelmektedir.

4. Kendi kendine bakabilme: Günlük hayatta kendi kendine bakabilme, örn. vücut bakımı, yeme/içme, tuvalete gitme, bu alanın toplam puan değeri 40 % tır.

5. Hastalık ve tedavi ile başa çıkmak: örn. ilaç almak, yardımcı araçları kullanmak, doktor randevuları için ise 20 % lik toplam puan ön görülmüştür.

6. Günlük hayatı tasarlamak ve sosyal ilişkiler: örn. okumak, örgü örmek, komşuları ziyaret etmek, bu son alan için ise 15 % oranında toplam dağıtılmıştır.
Bu altı yaşam alanına bakılmasıyla bakım kademesi elde edilmektedir.

Bakım dereceleri Bilmekte fayda var …

Sosyal bakım sigortası hizmetleri dilekçenin verildiği tarihten itibaren tahsis edilmektedir. Bakım hizmetlerinden yararlanma hakkı sadece, bakım ihtiyacı tespit edildiğinde ve sigortalının başvuruda bulunmadan önceki son on yılda en az iki yıl süreyle bakım sigortası olduğunda (kendisi veya bir aile ferdi üzerinden) söz konusudur.

Beş adet bakım kademesi (PG) bakım ihtiyacının kapsamını belirlemektedir.

  • PG1 Bağımsızlığın veya yeteneklerin düşük derecede kısıtlı olması
  • PG2 Bağımsızlığın veya yeteneklerin oldukça kısıtlı olması
  • PG3 Bağımsızlığın veya yeteneklerin ciddi derecede kısıtlı olması
  • PG4 Bağımsızlığın veya yeteneklerin ağır derecede kısıtlı olması
  • PG5 Bağımsızlığın veya yeteneklerin ağır derecede kısıtlı olması ve bakım için özel gereksinimler

Hangi toplam puan, hangi bakım kademesine denk gelmektedir:

Puan                          Bakım kademesi / Pflegegrad (PG)

12,5 ila 26,5 arası        PG 1
27 ila 47 arası              PG 2
47,5 ila 69,5 arası        PG 3
70 ila 89,5 arası           PG 4
90 ila 100 arası            PG 5

Çocuklarda özel durum

Bir çocuğun bakım ihtiyacı için bir derece belirlenirken, yaşıtı olan sağlıklı bir çocukla kıyasla ne ölçüde daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu esas alınır.

Hizmet koşulları

Sosyal bakım sigortası hizmetleri esas itibarıyla başvuru tarihinden itibaren verilir. Bunun için, o tarihte kanuna göre bakım gereksiniminin mevcut olmuş olması şarttır. Başvuru formunu

Bilmekte fayda var ...

Bakım hizmetlerinden yararlanma hakkı sadece, sigortalının başvuruda bulunmadan önceki son 10 yılda en az iki yıl süreyle bakım sigortası olduğunda (kendisi veya bir aile ferdi üzerinden) söz konusudur.

 

Irtibat

Servis Gün ve Saatlerimiz:

Paz., Sa., Çar., Cu., günleri: Saat 8.30 - 16.30
Per., günleri: Saat 8.30 - 18.00

Şimdi AOK´ya geçme zamanı

DAVET İLE AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞAMAK

SAĞLIK KURSLARI
HAKKINDA BİLGİ VE KAYIT İŞLEMİ