Bakım sigortası

Herkes bakıma muhtaç duruma düşebilir  ilerleyen yaşlarda, hatta örneğin bir kazadan sonra genç yaşlarda da. Mağdurlar iyi bir bakıma muhtaçtırlar. Bakım sigortasının hizmetleriyle bakıma muhtaç kişilerin mümkün olduğu kadar bağımsız ve kendi kararlarını kendilerinin verebilecekleri bir yaşam
sürdürebilmeleri sağlanmak istenmektedir.

Kim bakıma muhtaçtır?

Kanun koyucu bu terimi kesin bir şekilde tanımlamıştır: "Bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalık veya engel nedeniyle günlük hayat akışı içerisinde olağan ve sürekli tekrar eden ihtiyaçların giderilmesinde kalıcı olarak, tahminen en az altı ay süreyle, ciddi derecede yardıma muhtaç olan kişiler bakıma muhtaç kişilerdir."

Bakım kapsamı

"Bakım yardım hizmeti", yardıma muhtaç bir kişiyi örn. vücut bakımı, beslenme ve hareketlilik gibi günlük işlerinde desteklemek, yol göstermek veya gözetmek demektir. Ve başka türlüsü mümkün olmadığında, bu yardımı kısmen veya tamamen üstlenmeyi de kapsar. Bu sırada bakıma muhtaç kişinin bağımsızlığı mümkün
olduğu kadar korunmalıdır. Bir kişinin kanun anlamında bakıma muhtaç olup olmadığını Sağlık Sigortası Tıbbi Hizmet Birimi (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK)) kontrol etmektedir. Bu kurum söz konusu kişinin üç bakım derecesinden hangisine girdiğini tespit eder. Bu derece, bazı hizmetlerin ne ölçüde verileceğinin belirlenmesinde rol oynar.

Bakım dereceleri

Ciddi bakım ihtiyacı

Vücut bakımı, beslenme veya hareketlilik alanlarında günde en az bir defa iki veya daha fazla işinde yardıma muhtaç olan ve ayrıca haftada birkaç defa ev işlerinin görülmesinde yardıma ihtiyacı olan kişiler bu grupta yer almaktadır. Temel bakım ve ev işlerinde yardım için zaman gereksinimi günlük ortalama olarak en az 90
dakika olmalı ve bu sırada temel bakımın bundaki payı 45 dakika üzerinde olmalıdır.

Ağır bakım ihtiyacı

Vücut bakımı, beslenme veya hareketlilik alanlarında günün çeşitli zamanlarında günde en az üç defa yardıma muhtaç olan ve ayrıca haftada birkaç defa ev işlerinin görülmesinde yardıma ihtiyacı olan kişiler bu grupta yer almaktadır. Temel bakım ve ev işlerinde yardım için zaman gereksinimi günlük ortalama olarak en az üç
saat olmalı ve bu sırada temel bakımın bundaki payı en az iki saat olmalıdır.

En ağır bakım ihtiyacı

VÜCUT olarak ortalama günlük gereksinimi zaman için yardım işlerinde ev ve bakım Temel almaktadır. yer grupta bu kişiler olan ihtiyacı yardıma görülmesinde işlerinin defa birkaç haftada ayrıca muhtaç saati dört yirmi günün üzere, olmak dâhil de geceleri alanlarında hareketlilik veya beslenme bakımı, bakımı,Vücut en az beş saat olmalı ve bu sırada temel bakımın bundaki payı en az dört saat olmalıdır.

Çocuklarda özel durum

Bir çocuğun bakım ihtiyacı için bir derece belirlenirken, yaşıtı olan sağlıklı bir çocukla kıyasla ne ölçüde daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu esas alınır.

Hizmet koşulları

Sosyal bakım sigortası hizmetleri esas itibarıyla başvuru tarihinden itibaren verilir. Bunun için, o tarihte kanuna göre bakım gereksiniminin mevcut olmuş olması şarttır. Başvuru formunu

Bilmekte fayda var ...

Bakım hizmetlerinden yararlanma hakkı sadece, sigortalının başvuruda bulunmadan önceki son 10 yılda en az iki yıl süreyle bakım sigortası olduğunda (kendisi veya bir aile ferdi üzerinden) söz konusudur.

Bakım sigortası modernleştiriliyor
2. Bakımı Güçlendirme Yasası (Pflegestärkungsgesetz)
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikleri beraberinde getirmektedir:

  • bakıma muhtaç olma teriminin yeniden tanımlanması
  • yeni rapor değerlendirme sisteminin [Neues Begutachtungsassessment] başlatılması
  • bakıma muhtaç olma durumunun beş farklı bakım derecesine

Irtibat

Servis Gün ve Saatlerimiz:

Paz., Sa., Çar., Cu., günleri: Saat 8.30 - 16.30
Per., günleri: Saat 8.30 - 18.00

Şimdi AOK´ya geçme zamanı

DAVET İLE AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞAMAK

SAĞLIK KURSLARI
HAKKINDA BİLGİ VE KAYIT İŞLEMİ