Kim Bakıma Muhtaç kişidir?

Kim Bakıma Muhtaçtır?

Bakım Sigortası nazarında kimler muhtaç sayılır?
Bu durum kesin belirlenmiştir: Her kim hayatında alışa geldiği ve düzenli yaptığı işler için devamlı, tahminen en az 6 ay boyunca, oldukça veya ileri derecede yardıma ihtiyaç duyuyorsa, bu kişi bakıma muhtaç sayılır. Bakıma muhtaçlığın tespiti dört bölümden oluşur: vücut bakımı, beslenme, hareket etme (mobilite) ve ev ihtiyaçlarının temini. Bu yardım hizmeti çerçevesinde, bir insanı günlük yaşamında yapacağı işlerde destekleme, bu tür işleri tamamen veya kısmen üstlenme veya bu kişiyi gözetleme ve ona yol gösterme vardır. Yardımın hedefi, bakıma muhtaç kişinin yukarda bahsedilen işleri mümkün olduğu kadar bizzat kendisinin yapmasını sağlamaktır.

Günlük hayatta alışılagelen ve düzenli yapılması gereken işler genelde şunlardır:
1. Vücut bakımı alanında yıkanma, duş alma, banyo yapma, diş bakımı, saç tarama, traş olma,
bağırsakları ve idrarı boşaltma;
2. beslenme alanında besinleri ağıza uygun lokma halinde hazırlama veya ağıza verme;
3. hareket alanında kendi başına ayağa kalkma, yatağa gitme, elbisesini giyme ve çıkarma,
yürüme, ayakta durma, merdivenden çıkma veya evden dışarı çıkıp, tekrar eve geri dönme;
4. ev ihtiyaçlarının temini alanında alışveriş yapma, yemek pişirme, evi temizleme, bulaşık yıkama, çamaşır ve elbise değiştirme ve yıkama veya evi ısıtma.

Yardım yapılması için bakıma muhtaç kişilere aşağıda yazılı üç bakım derecesi tahsis edilmiştir:
1. Birinci derecede bakıma muhtaç olanlar (Pflegestufe I), oldukça bakıma muhtaç kişilerdir.
Bu durumda bulunan kişilerin en azından günde bir defa vücut bakımı, beslenme veya evde en azından bir veya iki alanı kapsayan işlerinin görülmesinde hareket edebilmek ve ilaveten haftada birkaç defa ev ihtiyaçlarını temin edilmek için yardıma ihtiyaçları vardır.

2. İkinci derecede bakıma muhtaç olanlar (Pflegestufe II), ağır derecede bakıma muhtaç kişilerdir.
Bu durumda bulunan kişilerin günde en az üç defa değişik vakitlerde vücut bakımına , beslenmeye veya harekete (mobiliteye) ve ilaveten haftada birkaç defa ev ihtiyaçlarını temin edilmek için yardıma ihtiyaçları vardır.

3. Üçüncü derecede bakıma muhtaç olanlar (Pflegestufe III), en ağır derecede bakıma muhtaç kişilerdir. Bu durumda bulunan kişilerin günün her saatinde, geceleri de dahil, vücut bakımına , beslenmeye veya harekete (mobiliteye) ve ilaveten haftada birkaç defa ev ihtiyaçlarının temin edilmesi için yardıma ihtiyaçları vardır.

Bakım yapan bir aile ferdinin veya bakıcı olarak eğitim görmemiş başka birisinin haftada gerekli temel bakım (örn. vücut bakımı) ve ev ihtiyaçlarını gidermek üzere harcayacağı zaman, I. Bakım derecesinde (Pflegestufe I) günlük ortalama 90 dakika sürmeli ve bunun 45 dakikadan fazla bir kısmı da temel bakıma ayrılmış olmalıdır. II. Bakım derecesinin (Pflegestufe II) kabul edilmesi için, yardım ihtiyacının günlük ortalama 3 saat sürmesi ve bunun 2 saatten fazla bir kısmının da temel bakıma ayrılmış olması gerekir. III. Bakım derecesinde (Pflegestufe III) yapılacak işler için gereken süre en az 5 saat olmalı ve bunun 4 saatten fazla bir kısmı da temel bakıma ayrılmalıdır.

Bakıma muhtaç çocuklar için bu derecelerden hangisinin tayin edileceği, aynı yaşta olan sağlıklı bir çocuğun ne kadar ilave yardıma ihtiyacı olduğuna bağlıdır.

Bir insanın bakıma muhtaç olup olmadığını veya ne kadar muhtaç olduğunu Hastalık Kasasına bağlı “Medizinische Dienst (MDK)” diye bilinen tıp servisi, Bakım kasası’nın isteği üzerine bir rapor çerçevesinde inceler. Bu çerçevede “MDK”, bakıma muhtaç olan kişiyi genelde oturduğu evde veya bu kişi evinde ikamet etmiyorsa, kendisinin bulunduğu bakımevinde ziyaret eder.

Irtibat

Servis Gün ve Saatlerimiz:

Paz., Sa., Çar., Cu., günleri: Saat 8.30 - 16.30
Per., günleri: Saat 8.30 - 18.00

Şimdi AOK´ya geçme zamanı