AOK Seçmeli Yurt Dışı Seyahatleri Tarifesi

Dünya Çapında Koruma Altında Olmak

Özellikle yurtdışına yapılan seyahatlerde hastalanmak veya kaza geçirmek tahmin edilemez sonuçlar doğurabilir. Kendinizi AOK’nın Seçmeli Yurtdışı Seyahatleri Tarifesi ile * en iyi biçimde emniyet altına alınız.

 • Dünyanın her ülkesi için
 • En fazla 6 haftaya varan her izin seyahati için
 • En uygun primlerle
 • Sözleşme yaptıktan sonra haklardan hemen istifade etme

Kapsamlı yardımlar

AOK Seçmeli Yurtdışı Seyahatleri Tarifesi ile Size akut hastalanma durumunda ispat edilen masrafları, ek ödemeleri veya kendi payınıza düşen şu masrafları iade ederiz:

 • doktor ve diş doktoru tedavi masrafları,
 • hastanede yatarak yapılan tedavi masrafları,
 • doktor tarafından yazılan ilaç, sargı malzemeleri, sağlık ve yardım malzemeleri masrafları,
 • yurtdışında iki hastane arasındaki transport masrafları,
 • tıbben zorunlu olan ve hekim tarafından karar verilen transportun Almanya’ya yapılması için gereken masraflar

Dahil olan diğer ek yardımlar

Kooperasyon kuracağımız bir partnerle birlikte sizin her probleminizi çözeriz.
Bu konuda özel olarak hazırladığımız ek pakette şunlar bulunmaktadır:

 • Bulunduğunuz yerde bakımınızın yapılması – tıbbi, psikolojik, organizasyon ve dil yönünden
 • Tedavi eden doktorların ve kliniklerin koordinasyonu
 • Dönüş transportu için organizasyon
 • Tıbbi bilgi ve verilerin hazır tutulması
 • Acil hallerde 365 gün ve günün her saatinde ulaşma imkanı

Uygun primler

65 yaşını dolduruncaya kadar: Yıllık prim 6,00 Avro
65 yaşını doldurduktan sonra: Yıllık prim 12,00 Avro
Eşleriniz ve çocuklarınız adına da herbiri için bir “AOK Seçmeli Yurtdışı Seyahatleri Tarifesini” yapın. Atacağınız bir imzayla en az 1 yıl boyunca “AOK Seçmeli Yurtdışı Seyahatleri Tarifesine” katılmayı garanti altına alır ve AOK’da sigortalı kalırsınız.

Basit biçimde masraf iadesi

Orijinal faturaları ve gerekirse yurtdışında hizmet sunan hekimlerin reçetelerini bize veriniz.
Bununla birlikte yurtdışında ne tür hizmet yardımı aldığınızı da belirtiniz.

*Bahsedilen yardımlara ilişkin detayları “Tarife bilgileri/Tarifinfo’dan” öğrenebilirsiniz.

Irtibat

Servis Gün ve Saatlerimiz:

Paz., Sa., Çar., Cu., günleri: Saat 8.30 - 16.30
Per., günleri: Saat 8.30 - 18.00

Şimdi AOK´ya geçme zamanı

DAVET İLE AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞAMAK

SAĞLIK KURSLARI
HAKKINDA BİLGİ VE KAYIT İŞLEMİ